Forskellen på 80% og 100% i marketingafdelingen

Af Falkenberg&Falkenberg 0

Det er 100% at have en klar plan for hvilke opgaver man løser internt og hvilke man køber eksterne rådgivere til.

Det er 80% at prøve at løse det hele selv.

Det er 100% at levere en brief, som definerer en klar spilleplade til bureauet med f.eks. ambitionsniveau, målsætninger, indsigter og et godt markedsoverblik.

Det er 80% at levere en dårligt gennemarbejdet brief, som ikke gør bureauet klogere på opgaven – med f.eks. formuleringen “vi skal øge kendskabet til Grillbarometeret”.

Det er 100% at præcisere krav fra starten f.eks. at Frederik Fetterlein skal spille hovedrollen i filmen eller at alt skal stå i Helvetica Bold.

Det er 80% at vente til sidst med at bringe Frederik og Helvetica Bold på banen.

Det er 100% at fokusere energien på at få den bedste kommunikationsløsning.

Det er 80% at sætte sig til bordet som kunde med det ene altoverskyggende formål at forhandle om prisen.

Det er 100% at involvere de rigtige stakeholders fra virksomheden i processen fra starten.

Det er 80% at lave “gangtesten” og sende bureauet i nye retninger, fordi kollegaerne har nye kommentarer undervejs.

Det er 100% at give ordentlig tid til den rigtige idé.

Det er 80% at forvente at den kommer på en dag.

Det er 100% at se prisen på de bedste strateger, idémænd, instruktører, skuespillere og produktionsfolk, som en investering.

Det er 80% at spare på de bedste strateger, idémænd, instruktører, skuespillere og produktionsfolk for at tjene penge på kort sigt.

Det er 100 % at bruge tilstrækkelige summer på eksekveringen af kampagnen.

Det er 80 % at producere for billigt og bruge de fleste penge på indrykning.

Det er 100% at evaluere ordentligt efter hver opgave, for at blive klogere fra gang til gang.

Det er 80% at begå de samme fejl hver gang, fordi man har for travlt til at evaluere.

 

Skriv kommentar

Kun fornavn og efternavn bliver vist i forbindelse med kommentaren. Dog skal alle felter med * (stjerne) udfyldes

Læs vilkår for kommentarer og debat på Berlingske Tidendes websites

RETNINGSLINJER

Berlingske ønsker at sikre, at debatten på b.dk føres i en ordentlig tone, som gør det inspirerende og udfordrende for alle at bidrage og deltage. Vi efterlyser gerne klare, skarpe, holdningsmæssige stærke indlæg med stor bredde og mangfoldighed og kritisk blik på sagen. Men vi accepterer ikke indlæg, som er åbenlyst injurierende, racistiske, personligt nedgørende. Sådanne indlæg vil fremover blive slettet. Det samme gælder indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne.

Vi opfordrer samtidig alle debattører til at gøre redaktionen opmærksom på indlæg, som ikke overholder disse retningslinjer.

Redaktionen

Yderligere info